โดยwp
วันที่14 กันยายน 2561
หมวดหมู่

นักเรียน สพม.3 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 2nd Thailand – Japan Science Bridge Program for High School Students ณ ประเทศญี่ปุ่น

สพม.3 ขอแสดงความยินดีกับ นายณพลักษณ์ วงษ์ศิริ นักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 2nd Thailand – Japan Science Bridge Program for High School Students ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น