โดยwp
วันที่14 กันยายน 2561
หมวดหมู่

ด.ช.นิมรอน หมาดโหยดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อย นักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๒

เด็กชายนิมรอน หมาดโหยด อายุ ๗ ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเดี่ยว อายุ
๖-๙ ปี ในโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อย นักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานการเรียนรู้ TR PARK ได้รับทุนการศึกษา ๑๐.๐๐๐ บาท เด็กชายนิมรอน หมาดโหยด มีบิดาชื่อ นายวีรชัย หมาดโหยด มารดา ชื่อ นางสาวสุดา จงกลบาน คุณครูนิยตา ธานีรัตน์ ผู้ฝึกสอน นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน

จรวยพร อัตปัญญา รายงาน