โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่27 ธันวาคม 2561
หมวดหมู่

โครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อำเภอบางบาล”

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของอำเภอบางบาล เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)  อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว