โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่27 ธันวาคม 2561
หมวดหมู่

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอบางบาล

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง พบปะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอบางบาล จำนวน ๑๗ โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)  อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว