โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่7 มกราคม 2561
หมวดหมู่

เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (ช้างใหญ่) อำเภอบางไทร พร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดนตรีไทย ของโรงเรียนโสภณเจติการาม อำเภอลาดบัวหลวง การประกวดร้องเพลงไทยเดิม โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อำเภอบางปะอิน  ณ สนามมหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างขวัญกำลังให้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู  พร้อมนี้ ได้แวะเยี่ยมจุดบริการ พักรถ แจ้งเหตุ ช่วยเหลือ คณะครู นักเรียน  ที่เดินทางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑  ณ จุดบริการ โรงเรียนเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว