โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่30 มกราคม 2561
หมวดหมู่

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อจำเนียร สุขเพ็ชรี บิดาคุณธนนันท์ ทองศิริ

วันจันทร์ที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อจำเนียร  สุขเพ็ชรี บิดาคุณธนนันท์  ทองศิริ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ณ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดย นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เป็นประธานในพิธี

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว