โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่2 กุมภาพันธ์ 2561
หมวดหมู่

ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อจำเนียร สุขเพ็ชรี บิดาคุณธนนันท์ ทองศิริ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อจำเนียร สุขเพ็ชรี บิดาคุณธนนันท์ ทองศิริ นักวิชาการ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง / ภาพ  / ข่าว