โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่27 มกราคม 2561
หมวดหมู่

งานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดงานมหกรรม ดนตรี  นาฏศิลป์ไทย  เทิดไท้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๑  โดยว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่    รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กล่าวรายงานการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงปณิธานความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ แสดงปณิธานจิตอาสา ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย ให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืน ผู้แสดงประกอบด้วยนักเรียน ครู จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน กิจกรรมการแสดงประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ/ ดารณี แซ่จึง / ข่าว