โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่7 มกราคม 2561
หมวดหมู่

การประชุมทางไกล “การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัด สพฐ.”

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) “การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัด สพฐ.” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว